Obecní úřad
 
 
 
starosta: František Fendrych st.
zástupce starosty: Ludvík Veselý
předseda zemědělské komise: Alois Gabriel
předseda stavební komise: František Fendrych ml.
správa lesů: Stanislav Křenek
předseda kontrolní komise: Stanislav Křenek
předseda finanční komise: Alois Gabriel
úřednice: Jaroslava Slezáková
 
adresa:
  • Věchnov 73, 593 01, Bystřice n. P.
 
kontakt:
 
Úřední den:
  • středa 18,00 – 20,00 hod
 
další důležité údaje:
  • číslo účtu: 7000 320 - 751 / 0100
  • iČO: 842184
 
Správu obce provádí od roku 1992 opět Obecní úřad se sídlem v obci. V roce 1981 byl Věchnovu zrušen statut samostatné obce a v rozmezí let 1981 - 1992 byl součástí města Bystřice nad Pernštejnem. Nynějším starostou byl zvolen v obecních volbách v listopadu 2002 František Fendrych st. Funkci zástupce starosty vykonává ing. Ludvík Veselý. Dalšími členy zastupitelstva jsou Stanislav Křenek st., Alois Gabriel a František Fendrych ml.
 
S obnovením činnosti obecního zastupitelstva zaznamenal Věchnov řadu změn a zlepšení, kterými se může pochlubit jen málokterá obec. Uvedu je pouze zkratkovitě, protože se jim budu věnovat později v souvislosti s jednotlivými roky. Mezi nejvýznamnější patří plynofikace, rekonstrukce elektrické a telefonní sítě, regulace místního potoka, zavedení kabelové televize, oprava obecních komunikací, rekonstrukce budovy kulturního domu a výletiště a další.