Výsledky sčítání obyvatel
 

 

 
V obci Věchnov žilo k 1. březnu 2001 310 obyvatel. Odpovídá to 69. místu v okrese z celkového počtu 196 obcí. V kategorii 200-499 obyvatel zaujímá naše obec v okrese 22. místo. Na Bystřicku patří podle počtu obyvatel mezi 15 největších, pomineme-li samotné město Bystřice n.P., které se ostatním obcím svými 9 141 obyvateli výrazně vzdaluje.
 
K trvalému pobytu bylo v obci přihlášeno 307 obyvatel, k dlouhodobému 3 občané.
 
Pohlavní struktura:
 
146 žen a 164 mužů (52,9%), ve srovnání s okresem 49,6%, krajem Vysočina 49,4% a s ČR 48,8% mužů. V tabulce v rámci okresu to znamená 19. místo ze 196 obcí.
 
Věková struktura:
 
0-14 let - 60 občanů, 15-59 let - 200 občanů (z toho 105 mužů, 95 žen), 60 a více let - 50 občanů (28 mužů, 22 žen).
 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity:
 
pracujících 131. V procentuálním vyčíslení z celkové počtu obyvatel: v obci - 42,3% (69. místo v okrese ze 196 obcí) , v okrese - 43,4%, v kraji Vysočina - 44,8% a v ČR - 45,0%. Z toho v obci pracuje 78 mužů (47,6% z celkového počtu mužů), 53 žen (36,3% z celkového počtu žen). Počet občanů, kteří pracují v jiné obci ČR - 108 (82,4% z celkové počtu pracujících).
 
Obyvatelstvo podle národnosti:
 
281 občanů se přihlásilo k české národnosti, 26 k moravské, 3 občané jsou ukrajinskými státními občany.
 
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání:
 
78 občanů bez vyznání, 226 věřících: z toho Církev římsko-katolická - 219 občanů, Českobratrská církev evangelická - 7 občanů, nezjištěno u 6 občanů. Počet věřících vyjádřen procentuálně je 72,9%, což odpovídá 93. místu v okrese z celkového počtu 196 obcí. Ve srovnání s okresem 56,3%, krajem Vysočina 46,1% a ČR pouze 31,7% věřících.
 
 
Domovní a bytový fond:
 
V obci je celkem 106 domů, z toho trvalé obydlených je 89 (88 rodinných domů), 17 domů je neobydlených (16% z celkového počtu domů). Občané celkem disponují 117 byty, z nichž 98 je trvale obydlených.
 
Procentuálně je obydleno 83,8% bytů, což v okresním měřítku znamená 26. místo ze 196 obcí. Ve srovnání s okresem 83,6 %, krajem Vysočina 84,6 a ČR 87,6%. 19 bytů v obci je neobydlených - 1 z nich je obydlen přechodně, 4 slouží k rekreaci a 5 je nezpůsobilých k bydlení.
 
Velikost trvale obydlených bytů:
 
počet trvale obydlených bytů - 98, plocha jednotlivých místností: kuchyně 1 400 m2, obytné místnosti 5 300 m2. Počet obytných místností s plochou 4-7,9m2 je v obci 27, s plochou 8 a více m2 279. Průměrný počet osob na jeden trvale obydlený byt jsou 3,2 osoby (ve srovnání- okres 3 osoby, kraj Vysočina 2,90 a ČR 2,69 osoby).