Památky
 

kapleZ památek najdeme v obci kapli. Ta je zasvěcena svatému Antonínovi a byla vysvěcena poměrně nedávno v roce 1956. Nahradila malou kapličku, která byla současně s výstavbou nové kaple zbořena.

Z jiných staveb je třeba uvést budovu kulturního domu a hostince z roku 1973, hasičskou zbrojnici z roku 1976 a obchod se smíšeným zbožím z roku 1974. K pořádání zábav a výletů slouží vedle kulturního domu také místní výletiště.

Nejstarší stavbou je budova školy z roku 1887, která v současné době slouží jako mateřská škola. Je zde umístěna kancelář obecního úřadu. Před budouvou se nachází pomník s bustou prezidenta T.G.Masaryka se jmény místních občanů, kteří padli v obou světových válkách.