Hody
 
 
 
Hody patří mezi tradiční vesnické slavnosti, které nejsou slaveny pouze v naší obci, ale i v obcích okolních. Je to už jen jedna z mála tradic dochovaných až do současné doby. Je tomu tak snad díky místnímu hasičskému sboru, který každoročně první týden po Všech svatých věnuje svůj čas přípravě hodů a zábavě svých spoluobčanů. Současná doba již příliš netrvá na uchovávání tradic a právě hody jsou jediným, co nám zbylo z dob našich předků.
 
Pro někoho je to zábava, pro jiného zase seznámení s tím, jak se bavili a oblékali naše prababičky či pradědečci. Vždyť kroje se již dnes jen málokde nosí a koňské spřežení táhnoucí bryčku přece jen nevidíme každý den. Proto by neškodilo pohlédnout na to, jak se hody slavily na konci druhého tisíciletí právě ve Věchnově. Hodová slavnost probíhá v obci vždy první víkend po svátku Všech svatých.
 
Začíná již v sobotu ráno, kdy členové hasičského sboru společně se stárky (svobodnými mladíky) jdou do lesa porazit máj. Tu vždy pečlivě vybírají, aby byla patřičně symetrická, měla především bohatý vršek a na návsi se tak dobře vyjímala. Po jejím skolení je odvezena, zbavena kůry a uschována v jedné z místních stodol. V sobotu večer probíhá předhodová zábava, kde všichni slaví příchod hodů. V neděli ráno se stárci s hasiči scházejí před zbrojnicí, aby postavili máj. (Dříve se máj stavěla v sobotu odpoledne a stárci pak kolem ní drželi celou noc stráž, aby nebyla poražena). Přichází stárkové (mladá svobodná děvčata) opentlit máj. Vše je slavnostně ozdobeno chvojkami a pentlemi. Odpoledne se scházejí stárkové a stárci, společně s ortelisty, katem, pardonem a muzikanty, aby chodily po domech a zvali místní obyvatele na slavnost.
 
Celý průvod pak ukončí svou "pouť" pod májí, kde je přednesen tradiční soud nad beranem. Ortelisté (žalobce, obhájce a soudce) jej nešetří. Beran, který na svých bedrech nese prohřešky místních občanů, toho za rok mnoho napáchal a musí být popraven. Kat už si brousí meč a beran se loučí ze životem, když v ten okamžik přijíždí pardon na koni, aby jej zprostil viny. Beran je vysvobozen. Všichni se radují z jeho záchrany a odcházejí to patřičně oslavit do kulturního domu, kde probíhá hodová zábava.