Historie
 
 
 
Název obce se v pramenech poprvé objevuje v roce 1325, a to v podobě Wiechnow. V dalších letech se podoba názvu obce mění. V roce 1343 se obec podle pramenů jmenovala Wechnaw, 1609 Wiehniow, 1718 Wiehnow, 1720 Biechniow, 1751 Wiechnow, 1846 Wiechnow a Věchňov, 1893 Wěchnow a až od roku 1915 Věchnov.
 
Název z roku 1893 dokládá tabule Obecního úřadu, umístěná v současné době v Městském muzeu v Bystřici n.P. Etymologicky by šlo název odvodit od uhlíře Věnavy, o kterém se zmiňuje i první obecní kronikář.
 
Od konce 19. století se v místním lomu „Železinka“ těžila železná ruda, která byla dále zpracovávána ve štěpánovských slévárnách. Kvalita rudy však nebyla příliš vysoká, později byla ruda využita ke stavbě silnic. V 80. letech 20. století sloužil lom jako skládka pevného domovního odpadu.

V období druhé světové války byl věchnovský občan židovského původu Bedřich Fabián odvlečen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl v roce 1942 ve věku 37 let zastřelen. Jeho jméno je vepsáno na stěně Pinkasovy synagogy v Praze.

V letech 1981 – 1992 byl Věchnov součástí města Bystřice nad Pernštejnem.

V roce 2006 proběhlo u příležitosti 50. výročí posvěcení místní kaple a 110. výročí založení hasičského sboru 1. setkání rodáků.