Geografie
 
 
 
Obec Věchnov se rozkládá 4 km jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou. Nadmořská výška obce je 598 m n. m. Počet obyvatel činí 318 (2002). Je situována v otevřené krajině v jihozápadní části přírodního parku Svratecká hornatina. Z nejvyššího bodu obce, který se nachází asi 300 m za vesnicí na silnici směrem na Kovářovou, je nádherný pohled na celou krajinu v okolí Rožné, Bystřice n.P. a na Nové Město na Moravě.
 
Z blízkého kopce Babylonu, který již leží v ujčovském katastru směrem na Kovářovou, je možno pozorovat okolní obce Lískovec a Býšovec a při dobré viditelnosti i brněnské Kohoutovice. Každý kout obce má svůj specifický název. Známé jsou například Machlice, Bařiny či Železinka. Blíže je vysvětluje kronikář v prvním dílu obecní kroniky.
 
Obec se rozkládá na ploše 676 ha, z toho 658 ha zabírá hospodářská půda (424 ha pole, 127 ha lesy, 74 ha louky, 29 ha pastviny, 4 ha zahrady). Obcí prochází komunikace směrem na Býšovec do Brna. Další pak směřují do Lískovce, Kovářové a do Bratrušína.
 
Nejdůležitější komunikací je silnice směr Brno, která je do moravské metropole nejkratším a nejrychlejším spojením z Bystřice n. P. Doprava do Brna a Bystřice n.P. je několikrát denně zajišťována autobusovou dopravou.
 
Z vodohospodářského hlediska lze zmínit rybníky Horní a Dolní rybník, kterými protéká obecní potok. Oba rybníky nyní slouží k chovu ryb.
 
Věchnov k 1.3.2001 obývalo 310 obyvatel. Podle současného trendu počet obyvatel v obci stoupá, i když celorepublikový trend je opačný. Naši obec si za své bydliště zvolila řada mladých rodin, které vykupují v obci pozemky. Dávají přednost vesnickému životu před městským. Činí tak z toho důvodu, že během sedmileté existence Obecního úřadu bylo pro obec mnoho vykonáno. Mladé rodiny mohou v naší obci využívat komfort v podobě plynu či kabelové televize, které v některých městech nejsou ani plně zavedeny.
 
Tato migrace obyvatel na vesnice však zakrývá jeden nepříjemný faktor. Tím je nízká porodnost. Můžeme konstatovat, že naše populace "vymírá", vždyť průměrný věk obyvatelstva v naší obci dosahuje 36 let. 31% populace v obci zaujímají děti a mládež do 20 let, 52% pak občané ve věku 20-60 let, 16% lidé starší 60 let.
 
Na tuto situaci se můžeme podívat do historických tabulek a porovnat současné údaje o počtu obyvatel s uplynulými 150 lety. Statistika nám jasně vykazuje celkový úbytek, který lze vysvětlit zejména migrací občanů do měst, ale v neposlední řadě i nízkou porodností.
 
Ve Věchnově je celkem 92 obydlených domů, které za posledních 20 let zaznamenaly značné přestavby. Řada občanů provedla stavební zásahy do starých domů a provedla jejich modernizaci. Po zrušení zákazu výstavby v obci na konci 70. a na počátku 80. let vyrostly ve Věchnově i některé novostavby.
 
Dětem předškolního věku slouží v obci mateřská škola, která sídlí v budově bývalé Obecní školy z roku 1887. Zde se nachází také kancelář Obecního úřadu a Místní lidová knihovna. Školáci navštěvují II. základní školu v Bystřici n.P., zájemci o střední školy mají možnost studovat na gymnáziu v Bystřici n.P., Žďáře n.S., Brně či okolí.
 
Co se týče náboženské skladby, hlásí se většina obyvatel v obci k římsko-katolické církvi s farní správou v Bystřici n.P. Malý počet osob přináleží k protestantským konfesím, nezanedbatelný je i počet občanů bez vyznání.
 
Z politických stran zde působí pouze Komunistická strana Čech a Moravy, ke které se hlásí někteří občané. Drtivá většina místních občanů nejsou příslušníky žádné politické strany. Projevují sympatie k určitým politickým stranám ve volbách. Obyvatelé obce vyjadřují svou náklonnost k levicovým stranám, zejména ke KSČM a ČSSD, jak ukázaly poslední volby v roce 1998.
 
Z organizací a spolků v obci působí nejdéle hasičský sbor, a to od roku 1896. Dalšími jsou Myslivecké sdružení a od roku 1983 jednooborová tělovýchovná jednota, specializující se na kopanou. Bližší informace o činnosti těchto spolků je možné nalézt v kronikách.